HİZMETLERİNİZ İÇİNBİLGİ BANKASI

Hizmetlerinizi hızlı ve doğru kullanabilmeniz için gerekli dökümanlar ile sorunlarınızı çözümleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Linux’ de dizindeki dosya sayısını bulmak (SSH)

Belli bir klasörün altında kaç adet dosya olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

– Putty ile SSH a giriş yapıyoruz.

find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf "%s:\t" "$dir"; find "$dir" | wc -l; done

Yukarıdaki kod ile /home klasörü içindeki klasörler dahil toplamda kaç adet dosya olduğunu aşağıdaki gibi bir çıktı ile bize gösterir

[root@server]# find /home -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf “%s:\t” “$dir”; find “$dir” | wc -l; done
/home: 20219
/home/deneme: 20218