HİZMETLERİNİZ İÇİNBİLGİ BANKASI

Hizmetlerinizi hızlı ve doğru kullanabilmeniz için gerekli dökümanlar ile sorunlarınızı çözümleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Linux Rescue Acmak

Linux makinada Bozuk olan işletim sisiteminden yedek almak..

Bir bilgisayara diski tak

taktıktan sonra o bilgisayardaki tüm diskleri sök

sonra işletim sistemi neyse (misal Centos 4.5 64bit) centos 4.5 64bit cd'si tak..

Boot ekranında ekrana

linux rescue

yaz enter e bas

direk komut sistemi ile başlayacak linux..

chroot /mnt/sysimage

de ve sonrasında diskin içinde olacaksın


/scripts/securetmp
service mysql start
service cpanel start
service httpd start
service exim start


yaz ardından

cd /home

yaz

ve şu komudu gir

for b in $(ls /var/cpanel/users); do /scripts/pkgacct $b;done

makina yedek almaya başlayacak tüm yedekler

cpmove-USERNAME.tar.gz

şeklinde /home dizinine alınacak..

tüm yedeklemeler bitince Onurun dediği gibi windows a cpmove li tar.gz dosyalarını çek

Olay bitti..

Şimdi gelelim yedekleri açmaya..

Yeni sunucuna WinSCP ile bağlan elindeki tüm cpanel yedeklerini cpanel kurulu yeni sunucunun /home dizinine yükle

ardından yeni sunucuna ssh ile bağlan

ve

cd /home
for r in $(ls | grep tar.gz | cut -d- -f2 | cut -d. -f1); do /scripts/restorepkg $r;done

komutlarını yaz

tüm siteleri en son hali ile otomatik restore etmeye başlar

Restore sırasında tüm cpanel ayarları email adresleri içindeki emaillere kadar herşeyi baştan sonra restore edecek..

ve kullanmaya başlayacaksın