HİZMETLERİNİZ İÇİNBİLGİ BANKASI

Hizmetlerinizi hızlı ve doğru kullanabilmeniz için gerekli dökümanlar ile sorunlarınızı çözümleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

ImageMagick Kurulumu

wget ftp://ftp.imagemagick.org/pub/ImageMagick/ImageMagick.tar.gz
gunzip -c ./ImageMagick.tar.gz | tar xvf -
cd ./ImageMagick-6.*
./configure --prefix=/usr/local
make
make install

cd ./PerlMagick
perl ./Makefile.PL
make
make install

Bu işlem Bittikten son ise

/usr/local/bin/convert logo: logo.gif

Ve işte tamam artık imageMagick Kurulu