HİZMETLERİNİZ İÇİNBİLGİ BANKASI

Hizmetlerinizi hızlı ve doğru kullanabilmeniz için gerekli dökümanlar ile sorunlarınızı çözümleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA/SHA1 Signature

Merhaba

yum update sırasında warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA/SHA1 Signature hatası alırsanız

ssh den

rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt

yapmanız ve yum updateyi tekrar çalıştırmanız yeterlidir.